Výhody automatov VEND

Výdajné automaty - výhody automatov VEND

znižuje vaše náklady a podporí efektivitu LEAN procesov.

Redukcia spotreby skladových položiek o 20-40%

 • rozhodnete o tom, ku ktorým položkám môžu mať jednotliví zamestnanci prístup, informujete sa o spotrebe zásob jednotlivými pracovníkmi, stanovíte limity spotreby zásob na zamestnanca, pridelíte ich zodpovednosť,
 • získate prístup k aktuálnym údajom o momentálnej spotrebe
 • eliminujete straty a zamedzíte plytvaniu zásobami
 • dosIahnete rýchlu návratnosť vloženej investícii

Prístupnosť k zásobám nepretržite 24/7/365

 • zásoby sú vždy prístupné v okamžiku potreby, úplne odstránite tradičné skladovanie zásob
 • zvýšite produktivitu práce bez navýšenia počtu zamestnancov

Zníženie nákladov na obstaranie zásob

 • celkové zníženie hodnoty zásob potrebných pre výrobné procesy
 • systém vyhodnotí málo využívané zásoby, čím optimalizujete hodnotu celkových zásob
 • nákup zásob prenechajte vášmu dodávateľovi (automatické doplňovanie skladu)

Zníženie administratívnych nákladov

 • automatické objednávky prostredníctvom obslužného softwaru
 • níženie nákladov na pomocnú pracovnú silu zaoberajúcu sa objednávkami, evidenciou a kontrolou stavu

Systém optimalizuje výrobné procesy a zvyšuje produktivitu

 • znížite čas potrebný k doplňovaniu zásob
 • uložením najčastejšie používaných položiek priamo k miestu potreby odstránite prestoje zamestnancov vznikajúce ich pohybom do vzdialených skladov pre doplnenie zásob

Dokonalý prehľad o stave a spotrebe

 • vyhodnocovací software vám podáva informácie na základe definovaných reportov podľa zvolených kritérií o spotrebe a obrate jednotlivých zásob a generuje automatické objednávky podľa minimálnych limitov stavov zásob na doplňovanie jednotlivých položiek

Bezpečnosť skladovania a efektívna správa skladových miest

 • zamedzíte neoprávneným prístupom a stratám na zásobách
 • zníženie požiadavku na plochu skladu
 • zníženie rizika pracovných úrazov a chorôb z povolania, ktoré následne vedie k zvyšovaniu nákladov pri najímaní ďalších pracovníkov na zastupovanie

Komunikácia s ERP systémami

 • možnosť prepojenia požadovaných reportov do vnútorných informačných systémov podľa požiadavku na výstupné informácie

Jednoduché a intuitívne ovládanie

 • ovládanie zariadenia cez dotykový display
 • vstup do systému s podporou identifikácie zamestnancov prostredníctvom elektronických kariet, kódov a iných oprávnení
 • multijazyková podpora ovládacieho software

V prípade záujmu nás kontaktujte