Software

Výdajné automaty - software

Všetky zariadenia sú obsluhované a riadené sofistikovaným vyhodnocovacím softwarom, ktorý poskytuje presný prehľad o stavu a spotrebe všetkých skladových položiek.

Ovládací software informuje v definovaných zostavách o pohybu zásob podľa zvolených kritérií (detailné reporty na zamestnancov, oddelenia, skupiny zásob, druh výrobnej linky, smeny, zvolené obdobie ai.), umožňuje nastaviť limity spotreby a stavov, vykonáva automatické generovanie objednávok chýbajúcich položiek formou e-mailovej služby a komunikuje v prípade potreby s ERP systémom klienta.

Tieto systémy nájdu uplatnenie vo všetkých oblastiach priemyslu ako je automobilový priemysel, letectvo, energetika, doprava, hutníctvo, stavebníctvo, potravinárstvo a mnoho ďalších.Praxou overené inštalácie dokazujú oprávnenosť použitia týchto systémov pre zoštíhlenie výrobných procesov a dosiahnutie podstatných úspor.Všetky zariadenia sú obsluhované a riadené jedinečným sofistikovaným vyhodnocovacím softwarom, ktorý poskytuje presný prehľad o stave a pohybu všetkých skladových položiek.

Súčasťou zariadenia je riadiaca jednotka s dotykovou obrazovkou, pomocou ktorej sa uskutočňujú jednotlivé skladové operácie jednoduchými príkazmi. V priebehu niekoľkých sekúnd má užívateľ prístup k požadovanej skladovej položke. Tento modul ovláda jedno alebo viac zariadení alebo kombináciu rôznych skladových systémov.

Vstup do systému je zabezpečený pomocou prihlasovacích údajov každého užívateľa. Je možné využiť personálnych kariet (magnetický alebo čiarový kód), prípadne jednoduchého zadania osobného čísla a prístupového kódu zamestnanca.Každému užívateľovi je možné stanoviť možnosť prístupu k vopreddefinovaným operáciám, skladovým položkám, upraviť limity vydávaných zásob a prípadné ďalšieoprávnenia.Konfigurácia softwaru umožňuje nastaviť limity spotreby a stavov, vykonáva automatické generovanie objednávok chýbajúcich položiek, aby nedochádzalo k nedostatku zásob.

Software informuje vo vopred definovaných zostavách o pohybe a stave zásob podľa zvolených kritérií a automaticky zasiela vybrané reporty pre vyhodnotenie e-mailovou službou priamo k vybraným pracovníkom. Široká ponuka reportov triedi transakcie napr. podľa oddelení, skupín zásob, výrobnej linky, smeny, zvoleného obdobia atď.

V prípade požiadavku software komunikuje s ERP systémami klienta.

V prípade záujmu nás kontaktujte