Prečo VEND?

Automaty - prečo zvoliť automaty Vende?

Automatizácie zásobovania prináša požiadavku na POINT-OF-USE „okamžitú potrebu na mieste“ v oblasti zabezpečenia prístupu k skladovým položkám nutným pre efektívny priebeh požadovaných výrobných procesov. Riešením je nasadenie automatizovaných výdajových automatov, ktoré umožňujú okamžitý prístup k zásobám.

Jednoduché riešenie sa prikláňa k lacným predajným automatom, nastáva tu však problém v tom, že tieto výdajové automaty sú v mnohých smeroch nekomplexné. Síce dokážu relatívne znížiť náklady, ale nie sú dobre premyslené a z pohľadu softwaru sú ich možnosti obmedzené. Sú navrhnuté tak, aby vydávali viac používané položky, ale v mnohých prípadoch zahrňujú len malé množstvo a sortiment zásob, ktoré je potrebné vydávať.

Preto sme hľadali komplexné riešenie, ktoré by klientovi poskytlo komfortný a flexibilný skladový systém k bezpečnému a prehľadnému uloženiu a výdaju širokého spektra skladových položiek, a ktoré by splnilo požiadavku na okamžitý prístup k týmto zásobám „priamo na mieste a v okamžiku vzniku potreby“.

Túto požiadavku rieši automatizovaný skladový systém Vend, ktorý automatizuje celý proces doplňovania a výdaja zásob tým, že je schopný v spojení so sofistikovaným softwarom obstarať potrebné množstvo a štruktúru zásob.

V prípade záujmu nás kontaktujte