Vydajné automaty

Výdajné automaty - automatizované skladové systémy

Skladové systémy výdajných automatov VEND sa skladajú z širokej ponuky konfigurácií a typov zariadení slúžiacich pre skladovanie a výdaj najrôznejších skladových položiek, ktoré je možné vzájomne kombinovať a organizovať podľa požiadavkov na skladové a výrobné procesy.

Tieto zariadenia slúžia k bezpečnému a prehľadnému uloženiu a výdaji širokého spektra materiálov, náradia, prístrojov, náhradných dielov, meradiel, nástrojov, pracovných pomôcok a ďalších materiálov.

Na základe potrieb a požiadavkov zákazníka navrhneme optimálne a efektívne riešenie na mieru a to podľa umiestnenia, množstva, obratu a typu skladových položiek a ďalších kritérií nutných pre spracovanie najvýhodnejšej konfigurácie.

Jedná sa o vysoko kvalitné zariadenia renomovaných špecializovaných výrobcov, ktorí sa neustále venujú vývoju a zdokonaľovaniu podľa dlholetých skúseností z niekoľko tisíc inštalácií v najrôznejších priemyselných odboroch po celom svete.

Skladové systémy VEND  boli navrhnuté špeciálne pre flexibilné využitie. Modulárna konštrukcia, jednoduchá rozšíriteľnosť a nasadenie týchto zariadení umožňuje dosiahnuť značné úspory v oblasti logistických a personálnych nákladov.

Obslužný a vyhodnocovací software, ktorý je nedeliteľnou súčasťou riadiacej jednotky systému, informuje o akýchkoľvek pohyboch skladových položiek podľa zvolených kritérií (detailné reporty na zamestnancov, oddelenia, skupiny zásob, obdobia), umožňuje tvorbu limitov spotreby a stavov, vykonáva automatické generovanie objednávok chýbajúcich položiek k doplneniu formou e-mailovej služby, komunikuje s ERP systémami.

V prípade záujmu nás kontaktujte