Kontaktujte nás

Informácie o prevádzkovateľovi

 • V-MALL, s. r. o.
 • Zadná 3444/74,
  90031 Stupava
 • Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro , vložka č.: 126701/B
 • IČO: 51 439 018
 • DIČ: 2120709965
 • IČ DPH: SK2120709965
 • IBAN: SK79 0900 0000 0051 4308 1074
 • Dozorný orgán:
  Inšpektorát SOI
  pre Bratislavský kraj:
  Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
  Odbor výkonu dozoru.
  ba@soi.sk,
  tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04,
  fax č. 02/58 27 21 70
Napíšte nám